Ordinær generalforsamling

Ølholm Antenneforening afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 22. februar d.å kl. 19.30 i Ølholm Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Udskriv E-mail

TUKNET App

 

Med denne APP kan medlemmerner af foreninger i TUK-NET hurtigt finde kontaktpersoner,

frekvenser, teknisk info og webmails m.v. Du kan downloade app`en til android og iPhone telefoner.

 

Scan nedstående QR kode
Vælg forening, der kan vælges med bynavn eller postnr.

TUKNET

Udskriv E-mail