GF 2021

Generalforsamling i Ølholm Antenneforening, den 13.9.2021 kl. 19.30 i Ølholm Forsamlingshus.

Der var 10 fremmødte, incl de 5 bestyrelsesmedlemmer, og alle var stemmeberettigede. Formanden bød velkommen til forsamlingen og gik herefter direkte til:

Punkt 1 på mødets dagsorden: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jørgen Mejer, og da der ikke var andre forslag blev Jørgen Mejer valgt.

Dirigenten takkede for valget og fortsatte med at konstatere lovligheden af generalforsamlingens indkaldelse og hvorvidt vi var beslutningsdygtige, hvilket vi var. Forsamlingen var udsat fra oprindelige plan grundet COVID-19 men indkaldt korrekt ved annonce

Punkt 2: Formandens beretning (se vedlagte bilag ved originalreferatet)

Spørgsmål til beretningen Der blev til beretningen spurgt ind til eventuelle nye beboelser, om de automatisk ville blive forsynet med kabler. Svaret var net. Det er en for stor økonomisk byrde i forhold til de antal tilkoblinger det kan bringe. Derfor vil det, som vedtægterne foreskriver, være for nye beboeres regning såfremt der skal etableres noget udenfor det nuværende forsyningsområde. Der blev desuden spurgt om det ikke var muligt at få kommunen til at deltage i dette ved nye kommunale udstykninger. Svaret var her ligeledes nej, idet kommunen enten ikke må eller ikke vil deltage i dette da der er andre udbydere (elselskaber) der i så fald skal konkurreres imod. Yderligere var der et spørgsmål om hvorvidt youSee’s signal også kan fåes via NORLYS hvortil svaret var ja, men til en højere pris. Et medlem spurgte til forskellen mellem COAX kabler og Fiber og Brian Foss forklarede de væsentlige forskelle.

Punkt 3: Kassererens regnskabsaflæggelse (se regnskab som bilag ved originalreferatet)

Der var ingen spørgsmål til kasserens regnskabsaflæggelse. Punkt 4: Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Punkt 5: Kontingent. Kontingentet blev hævet i henhold til tilsagn på seneste generalforsamling og kom til udtryk første gang i oktober 2020. Der er derfor ingen stigning i forbindelse med denne forsamling, men det må påregnes at der kommer nye priser ved den kommende forsamling til foråret 2022.

Punkt 6: Valg til bestyrelse Vagn Lindorf, Jesper Østergaard og Niels Wind var på valg. Der var ikke nogen modkandidater og alle blev genvalgt. Som suppleant(er) genvalgtes Anders Rimdahl Nielsen og Christian Ladefoged

Punkt 7: Valg af revisorer Som revisorer genvalgtes Ejlif Mathiasen og Erik Adamczky medens Kristian Mortensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Punkt 8: Eventuelt. Der var under eventuelt et spørgsmål om hvorvidt der ville komme en markering af 50året for Antenneforeningens etablering i 2022 hvortil svaret var at det var der ikke taget stilling til endnu.

Desuden gav bestyrelsen et løfte om at ville bede et eventuelt kommende nyt byrådsmedlem her fra Ølholm om at tage spørgsmålet om eventuel kommunal deltagelse i antennemuligheder ved kommende udstykninger, omend det næppe vil bringe noget, da det er forsøgt gennem de senere år af alle antenneforeninger i kommunen. Således sluttede generalforsamlingen med at formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde og god ro og orden

Ølholm, den 13.9.2021 Niels Wind referent 

Udskriv Email

Extra Point til Bland Selv

NU KAN I VÆLGE 10 EKSTRA BLAND SELV-POINT (KUN FRA MELLEMPAKKEN )

Fra mandag d. 17. maj, kan man tilkøbe 10 ekstra point til mellempakken, mellempakken vil herefter bestå af i alt 16 point.

Med den nye mulighed kan man vælge flere tv-kanaler og streamingtjenester, og få præcis den underholdning, man ønsker. De 10 ekstra point kan fx bruges til at vælge Netflix, Viaplay, TV 2 PLAY og/eller tv-kanaler.

De 10 ekstra point koster 70 kr./md. og betales direkte til YouSee.
Medlemmer, som har en tv-pakke, kan bestille Bland Selv på V.I.P. nummer til Yousee i Horsens: 2497 5606
på 70 70 40 40 eller på yousee.dk/tv.

4 gode grunde til at vælge Bland Selv

1: Saml al underholdning ét sted
2: Vælg frit mellem over 50 tv-kanaler og over 12 populære streamingtjenester
3: Udskift tv-kanaler og streamingtjenester lynhurtigt fx direkte via YouSee Tv-boksen
4: Få et fantastisk overblik over al indhold, og find dét, du vil se nemt og hurtigt

 

blandselv_16.png

Udskriv Email

Kontingent 2021

INFO til medlemmer af Ølholm Antenneforening:

Grundet COVID-19 er årets generalforsamling udsat på ubestemt tid.

Vi kan derfor ikke få godkendt bl.a. kontingent for 2021.

Derfor vil vi benytte os af det tilsagn vi fik af generalforsamlingen den 10.2.2020, hvor der ikke var en prisstigning for året, om at måtte lade kontingentet stige med maksimalt kr. 100,- for grundpakken, kr. 150,- for mellempakken og kr. 250,- for fuldpakken såfremt der kom en stigning.

Der er kommet en prisstigning og derfor vil vi hæve priserne således at priserne for 2021 bliver:

Grundpakke: kr.: 2.095,-

Mellempakke og Mellempakke Bland Selv: 3.350,-

Fuldpakke og Fuldpakke Bland Selv: 6.150,-

Priser for BB-Only (kun bredbånd/Internet) er et kontingent på kr. 360,- årligt + de til enhver tid gældende internetpriser fra youSee.

Når ny generalforsamling er afholdt og priserne godkendt der, vil de fremgå af prislisten.

Da der er halvårlig opkrævning vil halvdelen af ovennævnte beløb derfor blive trukket i april 2021.

 

Udskriv Email