Generalforsamling den 22.2.2018

Ordinær generalforsamling den 22.2.2018

Torsdag den 22. februar blev der afholdt generalforsamling i for 2017 i Ølholm Antenneforening.

Fremmødet var ikke overvældende, idet der  incl. bestyrelsen var 16 personer til stede.Jørgen Mejer blev vanen tro valgt til dirigent og han afviklede mødet på god vis.

Formanden lagde i sin beretning vægt på at informere så meget som muligt om den gigaopgradering der skal finde sted og hvilke konsekvenser den vil få. Desuden blev der fortalt om de muligheder der fremover er for selv at bestemme en del af sine kanaler i det der kaldes bland-selv - herunder mulighed for at få streamingsprogrammer med ind på eget TV og selvfølgelig fortalt om stort og småt fra den forgangne år.Herefter fremlagdes regnskabet til godkendelse og det udviser et overskud på godt kr. 60.000 for 2017. 

Der var ikke kommet forslag til behandling på og af generalforsamlingen og derfor kunne man gå videre til fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at grundpakken i 2018 skal koste kr. 1900,-, mellempakken 3050,- og fuldpakke 5650. Priserne er de samme såfremt medlemmer med enten mellempakke eller fuldpakke ønsker bland-selv. Prisen for BB only (kun bredbånd) er de til enhver tid gældende priser fra youSee) som tillægges et månedligt gebyr til antenneforeningen på kr. 30,-Valg til bestyrelse blev også foretaget, idet formand Brian Foss havde accepteret at modtage genvalg medens kasserer Erik Adamczky havde tilkendegivet, at han, efter godt 45 år på posten ikke ønskede at modtage genvalg. Her valgtes den ene suppleant, Leif Jørgensen, uden at der var modkandidater, ind i bestyrelsen som fremad består af Brian Foss, Leif Jørgensen, Vagn Lindorf, Flemming Schau og Niels Wind. Anders Rimdahl Nielsen blev genvalgt som suppleant og Jesper Østergaard blev nyvalgt som suppleant. Revisorerne, Johannes Kragh Jensen og Eilif Mathisen blev begge genvalgt og Erik Adamczky valgt som revisorsuppleant.

Således blev formalia klaret og nu er Ølholm Antenneforening klar til med den nye besætning at fortsætte arbejdet med at skaffe både TV, Internet og Telefoni til Ølholms borgere. 

Udskriv Email