INFO Kanalen fra TUK-NET

Vi vil gerne henlede opmærlsomheden på at den INFO-Kanal fra TUK-NET der kører på kanalplads 98 og fortæller om løst og fast i vores område i en kortere periode er ude af drift. Det sker i forbindelse med udskifting af noget udstyr som henhører under opgraderingen.  INFO Kanalen forventes atter at være i drift indefor en uge

Udskriv Email